Medlemskap

Skjema for innmelding av nytt medlem, melde inn oppdatert medlems-informasjon på eksisterende medlem og utmelding.

For familierabatt må medlems-adressen og betalers e-postadresse være lik for de registrere medlemmene.

Alle feltene må være utfylt p.g.a. kvalitetssikring.

Registreringsskjema til
InnmeldingOppdateringUtmelding

Medlem:Kontaktinformasjon for medlem evt. foresatte.

Betaler/foresatte nr. 1


Pårørende/foresatte nr. 2