Instruktører

Hovedtrener Sensei Frank Bruun, 5.DAN

Sjefinstruktør. Begynte å trene karate i 1979.Gjennom sitt arbeid i SAS har han trent karate i store deler av verden bla i Japan. Sensei Frank er medlem av teknisk komiè i NTKF.

Stein Gunnar Løvenhjelm, 5. DAN

Marianne Langaas, 2. DAN

Asbjørn Moe, 2.DAN

Litha Paran, 2. DAN

Mickael Vuagnoux, 2. DAN

Daniel Wikstøl, 2. DAN

Ylva  Maczko Larsen, 1. DAN

Jostein Sæthre, 1. DAN