Instruktører

Sensei Frank Bruun, 6.DAN

Sjefinstruktør. Begynte å trene karate i 1979.Gjennom sitt arbeid i SAS har han trent karate i store deler av verden bla i Japan. Sensei Frank er medlem av teknisk komiè i NTKF.

Stein Gunnar Løvenhjelm, 5. DAN

Jostein Sæthre, 2. DAN

Mickael Vuagnoux, 2. DAN

Thomas Berg-Øvsthun, 2. DAN

Ylva  Maczko Larsen, 1. DAN

Nora Eide Tørring , 1. DAN

Ravn Willas Berg-Øvsthun , 1. DAN

Thore Veier-Olsen, 1. DAN

Øyvind Sollerud Haugen, 1. KYU