Innkalling til Årsmøte

Det innkalles herved til årsmøte i Tønsberg Karate Klubb torsdag 4 mars, kl 1900 i Dojo

Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer

Saksliste:

  • Åpning
  • Godkjenne møteledelse, stemmeberettigede, saksliste
  • Lese årsberetning
  • Godkjenne vedtektene
  • Godkjenne budsjett for 2010 og regnskap for 2009
  • Innkomne forslag
  • Valg
  • Eventuelt

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 18.februar

Send gjerne inn på mail til: ssulven@frisurf.no

Sakspapirer og beretning vil bli lagt her fortløpende og alle oppfordres til å lese sakspapirene i forkant av årsmøtet.

Enkel bevertning!

Styret ønsker alle velkommen!