Styre-/Årsmøte mai 2020

Hei alle sammen.
Vi vil informere om at det ble gjennomført kombinert styre- og årsmøte den 5. mai 2020. Dette har vært utsatt, men måtte gjennomføres pga samordnet rapportering til Norges Idrettsforbund. Styret ble gjenvalgt. Det var ikke innkommet noen forslag eller valgønsker på forhånd innen 24. mars, som var den opprinnelige datoen for Årsmøte. Dersom noen har forslag til endringer, eller brenner for et verv i styret, vil vi avholde nytt årsmøte tidlig på nyåret 2021.
Vi er veldig spente på dagens pressemelding om mulighet for organisert trening igjen. Dette vil vi komme tilbake til på ny mail. Håpet er at vi kan starte ute til neste uke på f.eks Ringshaugstranda, for å gå kata og noen grunnteknikker med god avstand til hverandre.

Ønsker alle en fin dag. Hold dere friske. Vær nøye med fortsatt gode rutiner for håndhygiene og avstand i samfunnet.

Mvh Marianne 

Innkalling til årsmøte

Hei alle sammen.

Årsmøte for TKK er satt til tirsdag 24. mars. 2020. kl 19.

Vi har som vanlig FELLES trening fra kl 18 – 19 før årsmøtet.

AGENDA:

  • Godkjenne stemmeberettigede.
  • Godkjenning av innkalling og agenda.
  • Velge referent.
  • Lese opp årsberetning.
  • Regnskap.
  • Vedta budsjett.
  • Behandle innkomne forslag.
  • Vedtektsendringer.
  • Valg.
  • Diverse info.

Velkommen:-)

Mvh Marianne

Medlemskap

Hei, alle sammen?

Vi er godt igang med treninger, og veldig fornøyd med oppmøtet – både av nye og etablerte medlemmer i klubben vår??

Av praktiske årsaker er det supert om alle, som har startet opp denne høsten, melder seg inn ( mange har allerede rukket dette), på vår hjemmeside. Dette fordi vi ønsker at dere skal være forsikret, og for å kunne gi beskjeder pr mail om klubbens aktiviteter.

For ordens skyld informerer vi om at JUNIOR = 1. og 2. Klasse på barneskolen, og STANDARD = Fra 3. Klasse og oppover.

Gleder oss til ny uke med variert karateprogram med Sensei Bruun & Co.?

/medlemskap/

Ingen trening 27. april 2017

Husk ingen trening torsdag 27. April!
Skiptvet Karateklubb og Spydeberg Karateklubb ønsker velkommen til 3. runde i Shoto-cup lørdag 6. mai 2017.
Det blir kata‐ og kumiteklasser for store og små. Alle kan delta.
Startavgift er kata 150,- kr og kumite 150,- kr i individuelle klasser, og 250,- pr lagkatalag.
Påmelding skjer før 30. april kl 2000., med å svare på denne mailen og betaling inn på konto nr:1503 12 35240 eller vipps til #17077 (Tønsberg karateklubb).
Svar med Teltagerens navn, grad, og Kata, lagkata og/eller kumite.
Praktisk info for 3. runde i Shoto-Cup for alle NTKF-klubber.
Tidspunkt: Lørdag 6.5.17 fra kl 10.00.
(Registrering av utøvere starter kl 09.00 og skal være avsluttet kl 10.00.)
Sted: Skiptvethallen, Storvn 30B, 1816 Skiptvet. Fremmøte og registrering i vestibylen.
NB! Oppmøte og registrering skal være ferdig senest kl 10.00 for utøvere. Lagleder henvender seg og registrerer.
Klasser. Det deles opp etter følgende:
1. Kjønn
2. Grad
3. Alder. Barn er t.o.m. 12 år.
Det blir mange klasser, og derfor må man regne med at klassene spenner over flere årsklasser og grader. Dette avgjøres av hoveddommer.
Det blir pause ca kl 12.00, og vi forsøker å fullføre barneklassene før dette.
Regler: Alle deltakere fra og med grønt belte må forberede to kataer, da disse må bytte kata mellom semifinale og finale. Hvis utøvere på et katalag har ulik alder og/eller beltegrad, er det alltid høyeste alder og beltegrad som gjelder.
Alle kumiteklasser går jiyu kumite (frikamp). Rødbelter kan stille dersom klubbtrener
godkjenner dette, ellers minimum grønt belte. Kumitereglement er som tidligere Shot Cup.

Tønsberg karateklubb

medlemsavgift og forfallsdato

Hei

Til alle eksisterende medleder som ønsker å trene vårsemesteret.

Så er det bare å betale medlemsavgiften inn på konto: 1503 12 35240
Forfallsdato er 19.09.2016
Medlemsavgifter for høsten er:
Medlem nr: 1 Kr: 1500,-
Medlem nr: 2 Kr: 1000,- (pr. familie)
Medlem nr: 3 Kr: 500,- (pr. familie)
Maks 3000 pr familie

Studenter etter videregående. kr:1000,-
Juniorkarate 750,-

Skriv i tekstfeltet alle medlemmene din betalingen gjelder for.

Det er viktig at dere betaler i tide, så vi får meldt inn til kampsportforbundet, og får forsikring på dere.

Oppstart høsten 2016

Vi starter opp 23. august, med nye og gamle karateutøvere. Alle fra 3. klasse og oppover er velkommen til å prøve karate hos oss tirsdager og torsdager fra kl 18.(mer informasjon og terminliste kommer). I år har vi også eget juniorkarate tilbud for 1. og 2. klassinger, se mer informasjon fra Daniel Wikstøl under.

Treningstider og treningsavgift:


TIRSDAG OG TORSDAG
TID
18:00-19:00 NYBEGYNNERE (fra 3. klasse)
19:00-20:30 VIDEREGÅENDE 2

Medlemsavgifter for pr. semester er:
Medlem nr: 1 Kr: 1500,-
Medlem nr: 2 Kr: 1000,- (pr. familie)
Medlem nr: 3 Kr: 500,- (pr. familie)
Maks Kr. 3000 pr familie

TORSDAG
TID
17:30-18:15 JUNIOR KARATE (1. og 2. klasse)

Medlemsavgifter for pr. semester er:
Kr: 750,- pr. Junior utøver.

TKK har en ikke treningstilbud for barn under skolealder.

Medlemsavgifter for høsten 2015

Hei

Til alle de som ønsker å trene høstemesteret og ikke har mottatt giro.

Så er det bare å betale medlemsavgiften inn på konto: 1503 12 35240
Forfallsdato er 30.09.2015Medlemsavgifter for høsten er:
Medlem nr: 1 Kr: 1500,-
Medlem nr: 2 Kr: 1000,- (pr. familie)
Medlem nr: 3 Kr: 500,- (pr. familie)
Maks 3000 pr familie

Studenter etter vg. kr:1000,-

Skriv i tekstfeltet hvem betalingen gjelder for.

Det er viktig at dere betaler i tide, så vi får meldt inn til kampsportforbundet, og får forsikring på dere.
Svar på denne e-posten viss det er forandring på medlemskapet deres i klubben, eller forandring for e-post usendelsen fra oss.

Tønsberg karateklubb

Medlemsavgift vårsemesteret 2015

Hei

Til alle de som ønsker å trene vårsemesteret og ikke har mottatt giro:

Så er det bare å betale medlemsavgiften inn på konto: 1503 12 35240
Forfallsdato er 21.01.2015

Medlemsavgifter for vårsemester er:
Medlem nr: 1 Kr: 1500,-
Medlem nr: 2 Kr: 1000,- (pr. familie)
Medlem nr: 3 Kr: 500,- (pr. familie)
Maks Kr. 3000 pr familie

Studenter etter videregående. kr:1000,-

Skriv i tekstfeltet hvem betalingen gjelder for.

Familier kan betale på en innbetaling, men husk å skrive inn alle navnene familiemedlemmene i tekstfeltet på betalingen.
Det er viktig at dere betaler i tide, så vi får meldt inn til kampsportforbundet, og får forsikring på dere.

Tønsberg karateklubb

Ingen trening 2. desember

Ringshaug skole skal bruke gymsalen selv den 2. Desember, og derfor ingen trening denne dagen.

Vi oppfordrer å trene i Stokke Karateklubb Mandag og/eller Onsdag.

Barn og voksene hvit – oransje
Mandag og Onsdag      kl. 18.00 – 19.00

Videregående fra grønnt >
Mandag og Onsdag      kl. 19.00 – 20.00 (20.30)

Stokke karateblubb holter til i gymsalen til Melsom barneskoles gymsal.

Tønsberg karateklubb