Koronatiltak

På grunn av situasjonen med covid-19 må vi ha tiltak for dette. Vi bruke retningslinjer fra Kampsportforbundet, Norges Idrettsforbund og Helsedirektoratet.

For å ivareta smittevernet er det derfor viktig at dere overholder følgende:

For utøvere og besøkende:

 • Dersom du er syk/har luftveissymptomer skal du ikke komme på trening!
 • Ta av skoene ved inngangen.
 • Det er viktig med god håndhygiene og hender skal sprites eller vaskes i inngangsområde.
 • Registrer deg før du går inn i hallen.
 • Still opp i gruppen din, og hold deg til denne hele tiden.
 • På Grupper der medlemmer er over 19 år, skal det holdes minst 1 meters avstand til hverandre og det skal ikke være fysisk kontakt. Unntaket er medlemmer fra samme husstand.
 • Garderober kan ikke brukes – kun toalett i 1. egt.
 • Foreldre som ønsker å være tilskuere, må følge samme regler med håndhygiene, registrering og avstand.

Oppfordringer:

 • Vi henstiller til medlemmer som har vært utenfor Norges grenser (både røde og gule/grønne områder), samt i områder i Norge med mye smitte, om å vente 10 dager fra hjemkomst før du kommer på trening. Dette er et av tiltakene for å redusere mulighetene for at smitte skal komme inn i hallen.
 • Kom ferdig skiftet til treningstøy for å unngå trengsel i lokalene.
 • Kom gjerne i god tid for å unngå kø ved inngangen.
 • Vi oppfordrer til færrest mulig tilskuere, da det er mangel på sitteplasser i gymsalen

Klubben må følge disse rutinene:

 • Rengjøre kontaktpunkter før medlemmer og foreldre møter opp.
 • Loggfør for vask, se egen rutine.
 • Passe på at det er nok håndsprit og såpe tilgjengelig.
 • Registrering av medlemmer og foreldre er tilrettelagt ved inngang til hallen, eventuelt via en nettløsning.
 • Informere om hvilken gruppe medlemmer tilhører.
 • Tilrettelegge treningene retningslinjene gitt av kampsportforbundet.
 • Rengjøre kontaktpunkter etter at medlemmer og foreldre har forlatt hallen.
 • Loggfør for vask, se egen rutine.

Om det skulle være et tilfelle av en som har koronasmitte i klubben vil det medføre smittefare og karantene for flere andre, og mulig ingen trening for en periode. Dette ønsker vi selvsagt å unngå.