Usettelse av årsmøte

NIF har nylig gitt alle organisasjonsledd utvidet frist for å avholde årsmøter og ting grunnet Koronaviruset. Gitt den uforutsigbare situasjonen anbefaler ikke NIF å sette nye datoer for årsmøter og ting som nå ønskes flyttet.
Vi følger gjeldene bestemmelser, og utsetter derfor vårt årsmøte som skulle vært avholdt den 24. mars