Shotocup 15. februar 2020

Marienlyst Karateklubb og Norges Tradisjonelle Karateforbund inviterer til

SHOTOCUP

Tid: Lørdag 15. februar 2020
Sted: Lierbyen flerbrukshall, Stokkeveien 2, Lier
Vi har gleden av å invitere til Shotocup i Revetalhallen 23 november. Vi håper på stor oppslutning fra alle klubber

Vi har gleden av å invitere til Shotocup i Lierbyen flerbrukshall 15.februar. Vi håper på stor oppslutning og tror at dette kan øke både konkurranseinteresse og treningsglede for alle.

Halen åpner kl 10.00, og stevnet starter kl 10.30. Vi ber alle utøvere om å være ute i god tid. Dersom du kun skal delta i kumite kan du møte opp kl 12. Erfaringsmessig vil stevnet være ferdig rundt kl 16.00 men dette vil avhenge av hvor mange som melder seg på. Det vil bli en premieutdeling for de yngste i kata (og om tiddskjemaet tillater også kumite) slik at de slipper å vente til alle er ferdige, men øvrige deltagere må regne med å bli værende til stevnet er over. Lagkata er blant de siste klassene som avvikles.

Påmelding gjøres på https://www.deltager.no/shotocup_feb2020 Vi har forsøkt å gjøre det mulig å melde på flere samtidig, men dersom dette ikke lykkes ber vi om at utøvere meldes på enkeltvis.

Det blir vanligvis tatt bilder og film under stevnet og at man må regne med at dette vil deles på sosiale medier. Vi ber imidlertid alle ta hensyn spesielt med tanke på barn, og evt. be om tillatelse før video/foto av enkeltindivider publiseres.

Vi ønsker alle velkommen til vennskapelig dyst!

Hilsen Marienlyst Karateklubb

Klasseinndeling (se også tilsendt mail for bl.a. alder):

Jenter og gutter sammen
Kata:
Barn (før fylte 13 år)
Kata gult – rødt
Kata grønt – lilla
Kata brunt – sort
Jenter og gutter sammen

Junior (13-16 år)
Gult -rødt
Grønt – lilla individuelt
Grønt – lilla lag
Brunt – sort individuelt
Brunt – sort lag

Senior (fra fylte 17 år)
Gult – rødt individuelt (kvinner og menn)
Grønt – lilla individuelt (kvinner og menn)
Grønt – lilla lag (kvinner og menn)
Brunt – sort individuelt menn
Brunt – sort individuelt kvinner
Brunt – sort lag (kvinner og menn)

Alle klasser (og aldersgrupper) fra og med grønt belte må forberede to kataer, da disse må bytte kata mellom semifinale og finale. Hvis utøvere i lagkata har ulik alder og/eller beltegrad, er det høyeste alder og beltegrad som gjelder.

Kumite:
Barn (10-12 år)
Grønt – lilla jenter
Grønt – lilla gutter
Brunt-svart jenter
Brunt-svart gutter

Ungdom (13-15 år)
Grønt – lilla jenter
Grønt – lilla gutter
Brunt-svart jenter
Brunt-svart gutter

Junior (16-17 år)
Grønt – lilla jenter
Grønt – lilla gutter
Brunt-svart jenter
Brunt-svart gutter

Senior (18 år +)
Grønt – lilla menn
Grønt – lilla kvinner
Brunt – svart menn
Brunt – svart kvinner

Alle kumiteklasser går jiyu kumite (frikamp). Også rødbelter kan stille dersom klubbsensei godkjenner dette. Sammenslåing av klasser kan forekomme. Det vil bli avviklet bronsefinaler.
For barneklassene: INGEN kontakt mot ansikt. Stopp ca 5 cm før kontakt på jodan og 3 cm før kontakt mot chudan. Mot chudan vil kontakt kunne gi poeng, men KUN svært lett kontakt. Kontakt mot ansikt vil føre til advarsel eller diskvalifikasjon.
(OBS – legg merke til at aldersklassene er ulike i kata og kumite)