SHOTOCUP Lørdag 23. november 2019

Re Karateklubb og Norges Tradisjonelle Karateforbund inviterer til

SHOTOCUP

Tid: Lørdag 23. november 2019
Sted: Revetalhallen, Kåpeveien 24, 3174 Revetal
Vi har gleden av å invitere til Shotocup i Revetalhallen 23 november. Vi håper på stor oppslutning fra alle klubber

Det er felles påmelding fra klubbene. Alle klubber vil motta påmelding og betaling fra deltagere. Klubbene sender dette videre til Re Karateklubb.

Påmeldingsfrist: 17.11.2019

Hallen åpner kl. 09.00 og vi ber alle utøvere om å være på plass i god tid. Konkurransen starter kl. 10.00. Erfaringsmessig vil stevnet være ferdig rundt kl. 16.30, men dette vil avhenge av hvor mange som melder seg på. Det vil bli en premieutdeling underveis for de yngste i kata (og om tidskjemaet tillater det, også kumite) slik at de slipper å vente til alle er ferdige, men øvrige deltagere må regne med å bli værende til stevnet er over. Lagkata er blant de siste klassene som avvikles.

Beskrivelse av klassene finner du på neste side.
Pris er 150 kr per individuelle klasse, mens pris for lagkata er 250 kr. Det kan åpnes for sen påmelding, men prisene vil da stige med 50 kr/klasse. Det vil ikke være mulig med påmelding etter 21.11.19. Dette for at vi skal kunne planlegge og utføre stevnet på en god måte. Men send helst ferdig påmelding innen 17.11.19.

Det blir vanligvis tatt bilder og film under stevnet og at man må regne med at dette vil deles på sosiale medier. Vi ber imidlertid alle ta hensyn spesielt med tanke på barn, og evt. be om tillatelse før video/foto av enkeltindivider publiseres.

Vi ønsker alle velkommen til vennskapelig dyst!

Hilsen Re Karateklubb

Klasseinndeling (se også tilsendt mail for bl.a. alder):

Jenter og gutter sammen
Kata:
Barn (før fylte 13 år)
Kata gult – rødt
Kata grønt – lilla
Kata brunt – sort
Jenter og gutter sammen

Junior (13-16 år)
Gult -rødt
Grønt – lilla individuelt
Grønt – lilla lag
Brunt – sort individuelt
Brunt – sort lag

Senior (fra fylte 17 år)
Gult – rødt individuelt (kvinner og menn)
Grønt – lilla individuelt (kvinner og menn)
Grønt – lilla lag (kvinner og menn)
Brunt – sort individuelt menn
Brunt – sort individuelt kvinner
Brunt – sort lag (kvinner og menn)

Alle klasser (og aldersgrupper) fra og med grønt belte må forberede to kataer, da disse må bytte kata mellom semifinale og finale. Hvis utøvere i lagkata har ulik alder og/eller beltegrad, er det høyeste alder og beltegrad som gjelder.

Kumite:
Barn (10-12 år)
Grønt – lilla jenter
Grønt – lilla gutter
Brunt-svart jenter
Brunt-svart gutter

Ungdom (13-15 år)
Grønt – lilla jenter
Grønt – lilla gutter
Brunt-svart jenter
Brunt-svart gutter

Junior (16-17 år)
Grønt – lilla jenter
Grønt – lilla gutter
Brunt-svart jenter
Brunt-svart gutter

Senior (18 år +)
Grønt – lilla menn
Grønt – lilla kvinner
Brunt – svart menn
Brunt – svart kvinner

Alle kumiteklasser går jiyu kumite (frikamp). Også rødbelter kan stille dersom klubbsensei godkjenner dette. Sammenslåing av klasser kan forekomme. Det vil bli avviklet bronsefinaler.
For barneklassene: INGEN kontakt mot ansikt. Stopp ca 5 cm før kontakt på jodan og 3 cm før kontakt mot chudan. Mot chudan vil kontakt kunne gi poeng, men KUN svært lett kontakt. Kontakt mot ansikt vil føre til advarsel eller diskvalifikasjon.
(OBS – legg merke til at aldersklassene er ulike i kata og kumite)