Shoto-cup

Påmelding til Shotocup blir på treningene tirsdag 10. og torsdag 12. november. Startavgift er 150,- kr i individuelle klasser, og 250 i lagkata. Ta med kontanter.

Shoto-cup
Spydeberg Karateklubb og Skiptvet Karateklubb ønsker velkommen til 1. runde i Shoto-cup 21. november. Det blir kata‐ og kumiteklasser for store og små. Alle kan delta.

Påmelding. og betalingsfrist: Mandag 16. november kl 2200.
ALL PÅMELDING OG BETALING SKJER KLUBBVIS.
Man kan ikke påregne å få delta ved senere påmelding.

Av praktiske hensyn tar vi INGEN personlige påmeldinger. UTØVERE melder seg på til sin klubb.
STEVNEDAGEN:
Oppmøte og registrering skal være ferdig senest kl 10.00 for utøvere. Lagleder henvender seg og registrerer.
Klasser. Det deles opp etter følgende:
1. Gutter / jenter (Menn/kvinner)
2. Grader: KATA / LAGKATA: Nybegynnere, gult-rødt, grønt-lilla, brunt-sort.
KUMITE: Grønt-lilla, brunt-sort.
3. Alder: KATA / LAGKATA: Barn (til og med 12 år), Junior (13-16 år), Senior (fra 17 år)
KUMITE: Barn (10-12 år), Ungdom (13-15 år), Junior (16-17 år), Senior (Fra 18 år)
Det blir mange klasser, og derfor må man regne med at noen slås sammen.

Regler: Alle klasser fra og med grønt belte må forberede to kataer, da disse må bytte kata mellom semifinale og finale. Hvis utøvere på et katalag har ulik alder og/eller beltegrad, er det alltid høyeste alder og beltegrad som gjelder.
Alle kumiteklasser går jiyu kumite (frikamp). Også rødbelter kan stille dersom klubbtrener godkjenner dette. For barneklassene: INGEN kontakt mot ansikt. Stopp ca 5 cm før kontakt mot jodan og 3 cm før kontakt mot chudan gir poeng. Andre klasser: JKA-reglement.

Hoveddommer: Stig Rønning.
Arrangementsansvarlig: Jarl Meland, Spydeberg Karateklubb og Skiptvet Karateklubb
Dette er 1. delkonkurranse i Shoto Cup med finale på Sommerleiren 2016.

Sted: Fjellheim, Stasjonsgata 33, 1820 Spydeberg. Fremmøte i vestibyle ved inngang E (Både A og B kan benyttes.)

Veibeskrivelse: Retning Stockholm E18 fra Oslo. Følg denne ca 3 km etter Elvestadkrysset (E18/Fv120), rundkjøring: rett frem langs Fv128 (ikke til høyre E18), følg ca 4 km til Spydeberg sentrum, sving venstre umiddelbart etter Rema/Sportbutikk, opp Stasjonsgata (kommer du til Esso, har du kjørt en avkjøring for langt). Følg denne til parkeringsplass mellom Spydeberg Sparebank og Spydeberg Kommunehus. Fjellheim er det store bygget på toppen. Se kart ved inngangen og gå mot høyre rundt bygget til inngang F.
Om parkeringsplassen er full, kan det parkeres ved kommunehuset. Kjør i tilfelle forbi kommunehuset inn til høyre rett før jernbaneovergangen. Gå deretter opp til inngangene og kartet.

Dommere ønskes. Interesserte bes ta kontakt.
Hver klubb som deltar bør stille med dommer, max 2 stk.
Velkommen til Karatens Dag og Shoto-Cup i Spydeberg .