Medlemsavgift høst 2014

Hei

Til alle de som ønsker å trene høstemesteret og ikke har mottatt giro,

så er det bare å betale medlemsavgiften inn på konto: 1503 12 35240

Forfallsdato er 30.09.2014
Medlemsavgifter for høsten er:
Medlem nr: 1 Kr: 1500,-
Medlem nr: 2 Kr: 1000,- (pr. familie)
Medlem nr: 3 Kr: 500,- (pr. familie)
Maks 3000 pr familie
Studenter etter vg. kr:1000,-
Vær snill og skriv i tekstfeltet hvem betalingen gjelder for.
Det er viktig at dere betaler i tide, så vi får meldt inn til kampsportforbundet, og får forsikring på dere.

Tønsberg karateklubb