VIKTIG INFORMASJON: GYMSALEN ER OPPTATT PÅ FØLGENDE DAGER

Gymsalen er opptatt til skolens aktiviteter på følgende dager:

TIRSDAG 30. NOVEMBER

TORSDAG 2. DESEMBER

TORSDAG 9. DESEMBER

På disse dagene blir det ingen trening.