Innmelding

Skjema for innmelding av nytt medlem, eller melde inn oppdatert medlems-informasjon på eksisterende medlem.

For familierabatt må medlems-adressen og betalers e-postadresse være lik for de registrere medlemmene.

Alle feltene må være utfylt.

Registreringsskjema til
InnmeldingOppdatering

Medlem:Kontaktinformasjon for medlem evt. foresatte.

Betaler/foresatte nr. 1


Pårørende/foresatte nr. 2