Ingen trening

Hei, alle sammen:)

Skolen skal bruke gymsalen selv torsdag 14. mars, så da blir det ikke trening, dessverre.

Hilsen
Styret i Tønsberg Karateklubb

Landslagstreningen blir på Ringshaug skole i Tønsberg

Hei alle sammen

Da er detaljene avklart for landslagstrening den 16.
Landslagstreningen blir på Ringshaug skole i Tønsberg, lørdag 16. februar kl 11.00-14.00.

Alle brun/svart – belter er velkomne til denne treninga
NTKF er invitert til et internasjonalt stevne i Skottland i mai og ønsker å stille med et team. Laget blir tatt ut i april. For å være aktuell for uttak må utøveren delta på alle landslagstreninger, så ikke glem å videreformidle informasjon til utøverne i deres klubb!

Forøvrig er sted for Kawasoesamling i mars avklart, denne blir arrangert av Marienlyst Karateklubb på Drammen videregående skole. Invitasjon kommer, men sett av helgen, 9.-10. mars, allerede nå!

Lise Tveter,
NTKF

Årsmøte 2013 med vedtekter

ÅRSMØTE I

TØNSBERG KARATEKLUBB

 

Vi avholder årsmøte den 7. mars kl.19.15.

 

Vi tar en felles trening for begge partier kl.18.00, for deretter å gjennomføre årsmøtet etterpå.

 

 

AGENDA:

§ Godkjenne stemmeberettigede

§ Godkjenne innkalling, agenda og forretningsorden

§ Velge referent

§ Gå gjennom årsmelding

§ Gå gjennom regnskap ( Regnskapsåret er fra 1.1 til 31.12)

§ Behandle innkomne forslag

§ Vedta budsjett for 2013

§ Foreta valg

Vi håper at så mangen som kan stiller. Vi har foreslåtte kandidater, men dersom noen kan tenke seg et verv i styret, så er det bare å gi beskjed til Asbjørn, Øyvind, Ronny, Heidi eller Marianne.

Vedtektene våre følger vedlagt.

 

Mvh Styret…….