Dojokun på japansk

一、人格完成に努むること

hitotsu, jinkaku kansei ni tsutomuru koto
一、誠の道を守ること

hitotsu, makoto no michi wo mamoru koto
一、努力の精神を養ること

hitotsu, doryōku no seishin wo yashinru koto
一、礼儀を重んずること

hitotsu, reigi wo omonzuru koto
一、血気の勇を戒むること

hitotsu, kekki no yū wo imashimuru koto

Klikk på pilen under for å spille av

[audio:http://tonsbergkarate.com/wp-content/uploads/Dojokun.mp3|titles=Dojokun]

Kata

 1. Heian Shodan (Peaceful Mind)
 2. Heian Nidan (Peaceful Mind)
 3. Heian Sandan (Peaceful Mind)
 4. Heian Yondan (Peaceful Mind)
 5. Heian Godan (Peaceful Mind)
 6. Tekki Shodan (Horse Riding or Iron horse)
 7. Tekki Nidan (Horse Riding or Iron horse)
 8. Tekki Sandan (Horse Riding or Iron horse)
 9. Bassai Dai (Bassai – To penetrate a fortress. Dai – big/large)
 10. Bassai Sho (Bassai – To penetrate a fortress. Sho – small)
 11. Kanku Dai (Kanku – To look at the sky. Dai – big/large)
 12. Kanku Sho (Kanku – To look at the sky. Sho – small)
 13. Jion (Named for either the famous Buddhist temple Jion-ji or the Buddhist saint Jion)
 14. Jitte (Jutte) (Ten hands)
 15. Enpi (Flying swallow)
 16. Gankaku (Crane on a rock)
 17. Hangetsu (Half moon)
 18. Sochin (Energetic calm)
 19. Nijushiho (Twenty four steps)
 20. Meikyo (Bright/Polished mirror or Mirror of the Soul)
 21. Chinte (Incredible hands)
 22. Unsu (Hand in the clouds)
 23. Wankan (King’s crown)
 24. Gojushiho Dai (Fifty four steps – big/large)
 25. Gojushiho Sho (Fifty four steps – small)

Innkalling til Årsmøte

Det innkalles herved til årsmøte i Tønsberg Karate Klubb torsdag 4 mars, kl 1900 i Dojo

Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer

Saksliste:

 • Åpning
 • Godkjenne møteledelse, stemmeberettigede, saksliste
 • Lese årsberetning
 • Godkjenne vedtektene
 • Godkjenne budsjett for 2010 og regnskap for 2009
 • Innkomne forslag
 • Valg
 • Eventuelt

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 18.februar

Send gjerne inn på mail til: ssulven@frisurf.no

Sakspapirer og beretning vil bli lagt her fortløpende og alle oppfordres til å lese sakspapirene i forkant av årsmøtet.

Enkel bevertning!

Styret ønsker alle velkommen!